આજે મળસ્કેથી ટંકારીઆ કસ્બા પર ગાઢ ધુમ્મસ છવાઈ જવા પામ્યું હતું અને તે સવારે સાડા નવ વાગ્યા સુધી રહ્યું હતું. લગભગ ૨૫% વિઝિબિલિટી ધરાવતા આ ગાઢ ધુમ્મસનો નઝારો માણવા લોકો કુતુહલવશ થઇ રોડ, પાદર પર નીકળી કુદરતનો આ અદભુત નઝારાને માણ્યો હતો.

રાત પડે અને અલ્લાહની મખલુક આરામ ફરમાવે એ તો કુદરતી પ્રક્રિયા છે. નીચેના ફોટોમાં ટંકારીયાના પાદરમાં વૃક્ષ પર પંખીડાઓ રાત્રી દરમ્યાન આરામ ની મુદ્રામાં નજર પડે છે.

HAJI MAHEBUBMASTER MOHMED YUSUF KHANDHIA [BROTHER OF SHAFIQ KHANDHIA / MAULANA FARUK KHANDHIA ASHRAFI] passed away at Shabina Park, Bharuch. Namaj e janaja will held at Bharuch at 10am today. May ALLAH [SWT] grant him the best place in Jannatul Firdaush. Ameen.