1 2 3 515

મોહસીન કોલેટી જેની ઉંમર ૧૫ વર્ષ છે જે વલીભાઈ કોલેટીનો પોત્ર અને ઇમરાન કોલેટીનો પુત્ર છે તેમને પડી જવાથી બ્રેઈનમાં ગંભીર ઈજા થઇ છે. મોહસીનના પિતા ઇમરાન પોતે રીક્ષા ચલાવી પોતાના મોટા કુટુંબનું ભરણપોષણ કરે છે જેઓ પોતે પણ હાર્ટના દર્દી છે અને ૦૩ દિવસ પહેલાં એમને પણ હાર્ટનો મોટો ઇસ્યુ ઉભો થયો છે. ઈમરાનની આર્થિક સ્થિતિ ખુબજ ખરાબ છે અને મોટા કુટુંબની જવાબદારીઓ છે. મોહસીન કોલેટીને વધુ સારવાર માટે ભરૂચથી વડોદરા લઈ જઈ ગ્લોબલ હોસ્પીટલ વડોદરામાં હાલમાં દાખલ કરવો પડયો છે. નાસીરભાઈ લોટીયાએ ગ્લોબલ હોસ્પીટલ વડોદરાના ડોક્ટરો સાથે વાત કરી છે. હાલના રીપોર્ટ જોઇને ડોકટરોએ જણાવયું છે કે સારવાર માટે દોઢ લાખ રૂપિયા આસરે થશે. આ ઉપરાંત ઇમરાન કોલેટીની હાર્ટની સારવાર માટે એક લાખ મળી કુલ અધી લાખ ( રૂ. ૨૫૦૦૦૦/) આર્થિક મદદની જરૂરત છે. મોહસીનને ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે કારણ કે બધીજ હોસ્પિટલો કોવિદને કારણે ફૂલ હોવાથી આ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની ફરજ પડી છે. તો આપ આ ભાઈને ઝકાત, સદકાત, લીલ્લાહ રકમ નીચે જણાવેલ ઈસમોને મોકલી શકો છો જેઓ મોહ્સીન કોલેટીની સાથે વડોદરામાં છે.
૧. જમીલ નેરકીવાળા : મોબાઈલ નંબર : +૯૧૯૭૧૪૮૬૦૧૪૭
૨. આસિફ નેરકીવાળા: +૯૧૯૭૩૭૨૩૩૭૦૨

આજે ૨૭ મી તરાવીહ કે જેને શબ એ કદ્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે. આજે તરાવીહમાં ખત્મે કુરાન થશે. નશીબદાર લોકોએ રમઝાનનો આખો મહિનો તરાવીહમાં કુરાન શરીફ ની તિલાવત સાંભળી તરાવીહ પઢ્યા હશે તેઓને ખુબ ખુબ મુબારકબાદ. અને કોરોના મહામારી ને લઈને જેઓ બીમાર હાલતમાં તરાવીહ ના પઢી શક્યા તેમને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા માફ ફરમાવે. આજે એક રાત બરાબર ૧૦૦૦ મહિનાનો સવાબ અલ્લાહ તઆલા અતા કરશે. તો આ મુબારક રાત્રે નવાફીલો, ઝિક્ર તથા તિલાવત કરશો અને તમામ ઉમ્મતે મોહમ્મદી માટે આઁફિયત ની દુઆઓ ગુજારશો. તમામ વાચક વર્ગને શબ એ કદ્ર મુબારક હો…………… આ રમઝાન શરીફમાં કોરોના મહામારીને લઈને તથા હું મુસ્તાક દૌલા પણ સાતમા રોઝાથી સંક્રમિત થયો હોવાથી આપ સૌને ગામની રમઝાનની રોનક ના ચિત્રો તથા રમઝાનને લગતી ગામની માહિતી ના આપી શક્યો તે બદલ ક્ષમાયાચના. આપ તમામ મારા માટે તથા જેટલા પણ લોકો કોરોનાથી સંક્રમિત છે તેમના માટે તંદુરસ્તીની દુઆ ગુજારશો એજ અભ્યર્થના.

1 2 3 515