ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામના વિકાસના કામો માં નાના પાદર મુખ્ય રસ્તાથી રોહિતવાસ થઈને ખરી તરફના આર.સી.સી. માર્ગનું કામ શરુ કરવામાં આવ્યું છે. તથા ગોલવાડ ના પાછલા ભાગે રખડા સ્ટ્રીટ સુધી ગટરનું કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. તેમજ સીતપોણ રોડ પર ગંગલ અલલીકાકા ના ઘર પાસે ના આર.સી.સી. રોડનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું છે.

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામે સુંનીય્યત ના તાજદાર હઝરત સય્યદ મુહમ્મદ મદની મિયાં અશરફીયુલ જિલ્લાની તથા તેમના જાનશીન હઝરત સય્યદ હમઝામિયાં ની બે દિવસની મુલાકાતે ટંકારીયાની રોનક વધારી દીધી હતી. શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ તરફથી મુસ્તુફાબાદ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર
જશ્ન એ આમદે શૈખુલ ઇસ્લામ પ્રોગ્રામ યોજાયો હતો જેમાં સવારના અગિયાર વાગ્યાથી બપોરના એક વાગ્યા સુધી કાર્યક્રમ ચાલ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો હાજર રહી ફૈઝીયાબ થયા હતા. આ પ્રોગ્રામ માં નાતશરીફ ના ગુલદસ્તા પેશ કરવામાં આવ્યા હતા. અને ત્યારબાદ ઇસ્લામિક પ્રશ્નોત્તરી નો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જેમાં વિવિધ ઇસ્લામિક પ્રશ્નોના ઉત્તર જગ્યા પર જ હુઝૂર શૈખુલ ઇસ્લામ દ્વારા આપી જે તે પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો હતો. અંતમાં સલાતો સલામ પઢી દુઆઓ સાથે કાર્યક્રમની પુર્ણાહુતી કરવામાં આવી હતી. શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ ટંકારીઆ જણાવે છે કે આજ પ્રમાણે નો પ્રોગ્રામ આવતી કાલે પણ આજ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રાખવામાં આવ્યો છે.

Who doesn’t know Aziz Tankarvi… pride of Tankaria and a well-known name in Gujarati literature. His writings has captivated readers for years and earned huge respect amongst Gujarati writers and poets, has come up with a new book… “VANTORIO – CYCLONE”.

A book Launch ceremony of Aziz Tankarvi’s new boom was held at Premanand Sahitya Sabha Hall, Baroda in presence of honourable dignitaries, intellectuals and writers. This book reflects upon post and pre-independence era of India’s social, political and cultural framework. It is a must read for those who wants to learn about India’s social, political and cultural reality.