આજે માહે મહોર્રમનો ચાંદ દેખાતા ઇસ્લામિક નવું વર્ષ ૧૪૪૪ શરુ થઇ ગયું છે. તદુપરાંત આજે ઈશાની નમાજ બાદથી ૧૦ દિવસ દરરોજ ઈશાની નમાજ બાદ શહિદાને કરબલા ની શાન માં જામા મસ્જિદ અને મસ્જીદે મુસ્તુફાઈય્યા માં બાયનોનો દૌર ચાલુ થશે. તો તમામ અકીદતમંદોને બયાનમાં હાજરી આપવા વિનંતી છે. ઇસ્લામિક નવું વર્ષ ૧૪૪૪ તમામને મુબારક.

Islamic New Year 1444 has started today with the sighting of the moon of Mahe Muharram. Moreover, from today after Isha prayer for 10 days after Isha prayer every day, a round of Bayan will be started in Jama Masjid and Masjid e Mustufaiyyah in honor of Shaheedane Karbala. So all believers are requested to attend Bayan. Happy Islamic New Year 1444 to all.

ટંકારીઆ ગામે શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ દ્વારા ટંકારીઆ પાદરમાં મુખ્ય ગેટ થી સર્કલ સુધી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે તે વૃક્ષોના જતન માટે એટલેકે બકરા કે બીજા અન્ય ઢોર ઢાંખનથી બચાવવા માટે લોખંડની શુશોભિત જાળીઓ લગાડી દીધી છે.

At Tankaria village, Shaikhul Islam Trust planted trees for beautification from the main gate to the circle in Tankaria padar. Now, decorative iron nets have been installed to protect the trees, i.e. to protect them from goats or other cattle.