ટંકારીઆનું ગૌરવ

આપણા ગામનો ઇમરાન આરીફ બાપુજીએ સાઉથ આફ્રિકામાં સાઉથ આફ્રિકન ફાર્મસી કાઉન્સિલની પરીક્ષા પસાર કરી રજીસ્ટર્ડ ફાર્માસીસ્ટ બની ગયો છે. તો આ થકી આપણે ઇમરાન અને આરીફ બાપુજી તેમજ બાપુજી ફેમિલીને મુબારકબાદી પાઠવીએ છીએ.

1 Comment on “ટંકારીઆનું ગૌરવ

  1. Salam from Ismail Saheb Khunawala;London
    My heartfelt congratulations to Imran Arif Bapuji (South Africa) for passing examination from South African pharmacy council and received the Registration as responsible pharmacist certificate. I would like to congratulate to Imran’s parents for their support and encouragement for his better career.May Allah Almighty give him more success in this field.Well done!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*