ચાલુ વર્ષનું ચોમાસુ તેના પ્રથમ તબક્કામાં વરસાદની તંગી લઈને આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ ભાદરવામાં ચોમાસાએ પોતાનું અસલી સ્વરૂપ ધારણ કરી અનાધાર વરસેલું નેઋત્યનું ચોમાસુ તારીખ ૧૨ ઓક્ટોબરે સત્તાવાર વિદાય લઇ રહ્યું છે તેની જાહેરાત મોસમ વિભાગે કરી હતી. દેશમાં ચોમાસાનો પ્રવેશ કેરાલાના તટ પ્રદેશથી શરુ થાય છે અને તેની વિદાય કચ્છ થી શરુ થાય છે. ભાદરવાના અતિ ભારે વરસાદ થી સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લાના જળાશયો ભરાઈ જવા પામ્યા હતા અને શિયાળુ પાક નું ચિત્ર ઉજળું બન્યું હતું. આજથી સમગ્ર રાજ્ય માં સૂકા વાતાવરણની આગાહી મોસમ વિભાગે જાહેર કરી છે. એટલેકે સવારે ઠંડી અને બપોરે ગરમીની મિશ્ર ઋતુ થશે જોકે માવઠા ગમે ત્યારે વરસી શકે છે. એન.આર.આઈ. ભાઈઓએ માદરે વતન આવવાની તૈયારીઓ કરી દીધી હશે કેમ કે હવે થોડાજ સમયમાં ફુલગુલાબી ઠંડી માદરે વતનમાં શરુ થવાની તૈયારીઓ છે.

The monsoon of the current year came in its first phase due to scarcity of rains and then the monsoon in the month of Bhadarwa assumed its original form. The onset of monsoon in the country starts from the coastal region of Kerala and its departure starts from Kutchh. Due to heavy rains in the month of Bhadarwa, the reservoirs of the entire Bharuch district were flooded and the picture of winter crops became brighter. The weather department has released a dry weather forecast for the entire state from today. This means that there will be a mixed season of cold in the morning and hot in the afternoon although mild shower can at any time. NRI brothers and sisters may have made preparations for the motherland home as the glowing cold of motherland is about to start soon.

After the successful AGM, The Tankaria Welfare Society UK (TWS – UK) organised its first meeting at Hotprint, Bolton, on 9th Oct 2021.

Very successful meeting of newly appointed working committee. Representatives of different towns presented and participated. Over 25 committed Tankarvis came together for welfare of the society. 

Meeting Chair Harunbhai Bhuta and President Shafikbhai Patel welcomed all and proposed development ideas and shared new vision.

Aims, objectives and mission has been reviewed and agreed. Constitution was reviewed and refined.

Apportionment of new trustees, Executive Committee Members and project sub committees formed. Proper structure is in place now to move forward. 

Invited guests Iqbalbhai Padarwala and Imtiaz Patel Varediawala praised the TWS UK and admired New committee’s passion and vision for social development of Tankariavis and for all in general. 

Superb Hospitality was provided. Meeting was concluded with duaas and general discussion to take the TWS UK to the next level, especially encouraging young people and women to connect them with these activities and to connect British born Tankarvis to connect with their proud social, historic, and cultural roots.

Uniting and Empowering community is the centre theme of TWS – UK.

Free Food provided by Mustak Nagia @ Bolton catering service.