1 2 3 7

અસ્સલામુ અલયકુમ.
મર્હુમ હાજી બશીર મહંમદ બચારવાલાની જનાજાની નમાજ આવતીકાલે (ગુરુવારે) સવારે ફજરની નમાજ પછી સાઉદી અરેબિયાના જિદ્દાહ શહેરના બાબ મક્કા વિસ્તારમાં આવેલ મલેક અબ્દુલ અઝીઝ મસ્જિદમાં થશે. દફનવિધિ જિદ્દાહ શહેરના બાબ મકકા વિસ્તારમાં આવેલ મકબરા અસદ કબ્રસ્તાનમાં થશે.

  • આપણા ગામના મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઈય્યાહ (પાદરવાળી મસ્જિદ) ના મોઅઝઝીન હાફેઝ હબીબ ઇસ્માઇલ ડાહ્યા કે જેઓને knee joints ઘૂંટણના સાંધા બદલવાના ઓપરેશનના ખર્ચ માટે જરૂરી રકમ દાનવીરો તરફથી મળી ગયેલ છે. હવે વધુ રકમની જરૂર નથી. અલ્લાહ તઆલા બધાની કોશીશોને કબૂલ ફરમાવે અને બન્ને જહાનમાં બેહતરીન બદલો અતા કરે. આમીન.

“My Tankaria” વૅબસાઇટના વિવિધ વિભાગોનું અત્યાર સુધી સંપાદન કાર્ય સંભાળતા સંપાદકોમાં જરૂરી સલાહમસલત પછી નીચે મુજબ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે જે વૅબસાઇટના યુઝર્સની જાણ માટે:

વિભાગ સંપાદકો
ન્‍યૂઝ (ગામપરગામના સમાચારો) મુસ્તાક દોલા, શકીલ ભા
કહાં ગયે વો લોગ નાસીરહુસેન લોટીયા, ઇસ્માઇલભાઇ ખૂણાવાલા
લાઇફ અબ્રોડ શકીલ ભા, નાસીરહુસેન લોટીયા
પોએટ્સ (કવિઓ) અઝીઝ ટંકારવી (માર્ગદર્શન), મુબારક ઘોડીવાલા, નાસીરહુસેન લોટીયા
શાઇનિંગ સ્ટાર્સ ઇબ્રાહીમ માસ્તર (પીર), શકીલ ભા, ઇસ્માઇલભાઇ ખૂણાવાલા
સંસ્થાઓ નાસીરહુસેન લોટીયા
ઇતિહાસ નાસીરહુસેન લોટીયા

અત્યારના એડમિનિસ્ટ્રેટરોમાં નીચેની વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે:
મુસ્તાક દોલા, શકીલ ભા, નાસીરહુસેન લોટીયા, યાકૂબભાઇ મેન્‍ક

નોંધ:
૧. સંપાદકોનું કામ જે તે વિભાગ માટે યોગ્‍ય મટિરિયલ સંપાદન કરવાનું, તેને જોઇ-તપાસી જવાનું અને તૈયાર થયે વૅબસાઇટ પર અપલોડ કરવા માટે એડમિનિસ્ટ્રેટરને આપવાનું હોય છે જે દરેક બાબતની ચોકસાઇ કરી, જરૂરી સુધારા વધારા કે ફેરફારો કરી યોગ્‍ય હશે તો વૅબસાઇટ પર અપલોડ કરશે.

૨. જે તે વિભાગને લગતું લખાણ કોઇ પણ ટંકારવી કોન્‍ટ્રિબ્યૂટર તે વિભાગના સંપાદકને અથવા ડાયરેક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટરને મોકલી શકે છે. સંપાદક અને એડમિનિસ્ટ્રેટર તે અંગે ઘટતું કરશે.

૩. વહીવટની સરળતા, સુગમતા ખાતર કોઇ પણ બાબતમાં એડમિનિસ્ટ્રેટરનો નિર્ણય એ અંતિમ નિર્ણય રહેશે.

વિવિધ-વિભાગોના-સંપાદકોમાં-જરૂરી-ફેરફારો-અને-અગત્યની-નોંધ (અહીં આપેલ માહિતી તમે આ લિંક પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

1 2 3 7