ભારતીય નાગરિકત્વ ધારા સુધારો નું બિલ લાવવા કેન્દ્ર સરકારે તૈયારી કરી છે ત્યારે ભરૂચ જિલ્લાના ટંકારીઆ ગમે તેનો પ્રચંડ વિરોધ નોંધાવી સહી ઝુંબેશ જુમા ની નમાજ બાદ ગામની તમામ મસ્જિદો માં આદરી હતી.
આ બિલ ના વિરોધમાં ગામના સમગ્ર લોકો ફીરકા, મસ્લક, અને વાળા બંધી દૂર હડસેલીને મોટી સંખ્યામાં લોકો એ વિરોધ ના સૂરમાં સહી ઓ કરી હતી.

img-20161028-wa0007 img-20161028-wa0008 img-20161028-wa0009 img-20161028-wa0010 img-20161028-wa0011 img-20161028-wa0012 img-20161028-wa0014 img-20161028-wa0015 img-20161028-wa0016 img-20161028-wa0017 img-20161028-wa0018 img-20161028-wa0019 img-20161028-wa0020 img-20161028-wa0021 img-20161028-wa0022 img-20161028-wa0023

ટંકારીઆ મિશન સ્કૂલ માં રચનાત્મક કાર્ય અંતર્ગત નાત શરીફ તથા સાયન્સ ફેર તથા ફન ફેર નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
મહોર્રમ માસ માં હઝરત ઇમામ હુસૈન ર. અ. ની શાન માં નાત શરીફ કોમ્પિટશન નું આયોજન મોહદ્દીસે આઝમ મિશન સ્કૂલ ટંકારીઆ માં કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય વિજેતાઓને પ્રોત્સાહન ઇનામો પણ આપવામાં આવ્યા હતા. તથા બાળકો ને વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગે તે માટે એક સાયન્સ ફેર નું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થી ઓ ભણતર ની સાથે ગમ્મત પણ કરે તે હેતુસર ફન ફેર નું આયોજન પણ મોહદ્દીસે આઝમ મિશન સ્કૂલ ટંકારીઆ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ખરેખર આવા પ્રસંસનીય તથા રચનાત્મક કર્યો બદલ આ થકી મોહદ્દીસે આઝમ મિશન સ્કૂલ ટંકારીઆ ને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ.

cimg0001 cimg0002 cimg0004 cimg0005 cimg0007 cimg0008

Farheen Mustaq Ali Patel (Rakhda) received first rank at prestigious Nirma Institute in Ahmedabad and was awarded with Gold medal for her M. Sc. ( Master of Science) Biochemistry. Farheen belong to Rakhda family of Tankaria and family is currently living in Raykhand area of Ahmedabad. It is also to be noted that Farheen had received similar success during her B. Sc.  Education.

Many congratulations to Farheen and her family and we pray for her continued  success in future.

img_2302