નાગરિકત્વ ધારા સુધારા બિલ સામે ટંકારીઆ માં સહી ઝુંબેશ

ભારતીય નાગરિકત્વ ધારા સુધારો નું બિલ લાવવા કેન્દ્ર સરકારે તૈયારી કરી છે ત્યારે ભરૂચ જિલ્લાના ટંકારીઆ ગમે તેનો પ્રચંડ વિરોધ નોંધાવી સહી ઝુંબેશ જુમા ની નમાજ બાદ ગામની તમામ મસ્જિદો માં આદરી હતી.
આ બિલ ના વિરોધમાં ગામના સમગ્ર લોકો ફીરકા, મસ્લક, અને વાળા બંધી દૂર હડસેલીને મોટી સંખ્યામાં લોકો એ વિરોધ ના સૂરમાં સહી ઓ કરી હતી.

img-20161028-wa0007 img-20161028-wa0008 img-20161028-wa0009 img-20161028-wa0010 img-20161028-wa0011 img-20161028-wa0012 img-20161028-wa0014 img-20161028-wa0015 img-20161028-wa0016 img-20161028-wa0017 img-20161028-wa0018 img-20161028-wa0019 img-20161028-wa0020 img-20161028-wa0021 img-20161028-wa0022 img-20161028-wa0023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*