1 5 6 7

ગાંધી જયંતિ નિમિતે ટંકારીઆ કન્યા શાળા ની વિદ્યાર્થીની ઓ એ સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા વિષે બેનરો સાથે ગામમાં રેલી કાઢી લોકો ને સ્વચ્છતા વિષે જાણકારી આપી હતી. 

cimg0002 cimg0003 cimg0004

1 5 6 7