અવસાન નોંધ

ડો. ગિરિજાપ્રસાદ શુક્લ સાહેબના ધર્મપત્ની શારદાબેનનું ગત તારીખ ૨૩મી નવેમ્બર ૨૦૨૨ ને બુધવારના રોજ અવસાન થયેલું છે. શારદાબેન જયારે ગામ ટંકારિયામાં હતા ત્યારે ગામલોકો સાથે ઘણોજ નજીકથી ઘરોબો રાખતા હતા. તેઓ શુશીલ અને માયાળુ સ્ત્રી હતા.

1 Comment on “અવસાન નોંધ

  1. Sad to know that Mrs Shardaben Shukla has passed away at valsad ! She was a very kind woman & had always smiling Face ! She loved our Tankaria & stayed with our beloved & Late Dr G S Shukla Saheb for Life Time ! We will ever remember them for their Medical services to Tankaria & Surrounding Villages ! May Almighty bless them !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*