1 3 4 5 6 7 873

આજે ૨૫ મી રમઝાન ને જુમ્માના દિવસે માહે રમઝાનનો ખુતબ એ અલવિદા જુમ્માની નમાજના ખુતબામાં પઢવામાં આવ્યો હતો. આ ખુત્બો સાંભળતા સાંભળતા લોકોની આંખો નમ થઇ જવા પામી હતી. હવે પછીની જુમ્મામાં રમઝાન શરીફની વિદાઈ થઇ ગઈ હશે. અલ્લાહ દરેકના રોઝા, ઝિક્ર, તસ્બીહ, કુરાન શરીફ પઢવું તથા ઝકાત ખૈરાત કબૂલ ફરમાવે.

In a heartbreaking incident, 3 of our Vohra community youth from Chicago got into an accident near downtown Chicago yesterday. These college students were on their route to the school when the incident occurred.  Brother Hafiz Mohammed Talha, son of Mubarak Tailor (of Nabipur) passed away due to injuries while other travelers, sister of Talha and the daughter of Munaf Bachcha (of Tankaria) are recovering from the injuries.

During this blessed month of Ramadan, We request for the Dua for speedy recovery of both sisters.

May Allah SWT give sabr e Jameel to both families and May Allah SWT grant Jannat ul Firdaus to Brother Hafiz Talha Tailor.

Namaz e Janazah for Hafiz Mohammad Talha Tailor will be tomorrow Friday April 5.2024 after Juma’a Salah (Salatul Juma’a 1:30 pm at Madina Masjid in Chicago.

આપણા ગામનો ઇમરાન આરીફ બાપુજીએ સાઉથ આફ્રિકામાં સાઉથ આફ્રિકન ફાર્મસી કાઉન્સિલની પરીક્ષા પસાર કરી રજીસ્ટર્ડ ફાર્માસીસ્ટ બની ગયો છે. તો આ થકી આપણે ઇમરાન અને આરીફ બાપુજી તેમજ બાપુજી ફેમિલીને મુબારકબાદી પાઠવીએ છીએ.

Message below from the family of Hazrat Shaykh Maulana Ismail Vali Bhuta Saheb….

السلام عليكم ورحمة الله وبركا”

During this blessed night of 25th Ramadan 1445AH, Hazrat Shaykh Maulana Ismail Vali Bhuta Sahib rahimahullah, has returned to his creator Allah ﷻ.

‎إنا لله وإنا إليه راجعون

Hazrat Molana Ismail Bhuta rahimahullah was a cherished teacher and guide, touching the lives of many in the UK and abroad. He was a visionary and multi-talented Alim, establishing Masajid, Makaatib, and Madaris in the UK and beyond, including in countries like Mongolia, Albania, Latvia and India.

In his later years, he founded the remarkable Darul Uloom, Jamiatul Banat, in his hometown of Tankaria (Mustafabad), India, providing Alimiyyah studies for girls and empowering them with knowledge and practice of Deen alongside a nurturing educational environment for schooling. He was also a generous patron of numerous Madaris in India, annually visiting them to offer support and inspiration.

We humbly request everyone to join us in dua of maghfirah and rahmah for Hazrat Molana.

May Allah ﷻ elevate his status, accept his good deeds, overlook his shortcomings, grant him Jannah Al-firdous, and raise him with the Ambiya, Siddiqeen, Shuhada, and Saliheen.

InshaAllah, details of the Janazah will be shared in due course.”

Family of Marhoom Hazrat Shaykh Ismail Bhuta Rahmatullahi alayh

Assalamu’alaykum ww,

We are passing through the last blessed days of Ramadan which are indeed special and Allah Tala accepts Duaas in these special moments.

A humble request to you all to please make special duaas for our respected and beloved father Shaykh Moulana Ismail Bhuta Saheb, he is currently in hospital in ICU and very unwell.

We pray Allah Tala grant him shifa kamilah daaimah mustamirrah and make all things easy for him ameen.

Wassalaam
Moulana Abdul Mateen Bhuta

1 3 4 5 6 7 873