સામુહિક કુરાનખ્વાની અને દુઆ

ગતરોજ રાત્રે ઈશાની નમાજ બાદ ટંકારીઆ ગામના નવયુવાનો દ્વારા દારુલ ઉલુમ કોમ્યુનિટી હોલ ટંકારિયામાં સામુહિક કુરાનખ્વાની અને દુઆનો પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી ફૈઝીયાબ થયા હતા. આજે સમગ્ર ગ્રામજનો માટે સામુહિક ન્યાઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*