શિયાળાની ઋતુનું બિલ્લીપગે આગમન

નવેમ્બર માસ્સની મધ્યથી શિયાળાની ઋતુના આગમનના એંધાણ શરુ થઇ જાય છે. હમણાં ધીમે ધીમે વાતાવરણમાં પલટો અનુભવાય છે અને બિલ્લીપગે શિયાળાનું આગમન થાય છે. શરૂઆતમાં રાત્રે ઠંડકનો અહેસાસ થાય છે જે ધીમેધીમે ગુલાબી ઠંડીથી શરૂઆત થાય છે. અને જેમ જેમ ડિસેમ્બર – જાન્યુઆરી નો મહિનો આવે તેમતેમ ઠંડીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. ઠંડીની ઋતુ એટલે લોકોના આરોગ્ય અને કસરત માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. બાદમાં આ ઋતુમાં વિદેશથી માદરે વતન પધારતા એન. આર. આઈ. ભાઈ-બહેનોએ પણ વતનની રાહ પકડી લીધી છે અને અમુક તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. 

The arrival of the winter season starts from the middle of November. Now the weather is slowly changing and slowly winter is coming. At first there is a feeling of coolness at night which begins with a gentle pinkish chill. And as the month of December – January comes, the amount of cold increases. Cold season is considered best for people’s health and exercise. Later in this season, N. R. I. is coming to motherland from abroad. The N.R.I. brothers and sisters have also started to coming for the homeland and many N.R.I. have started preparations to come to motherland. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*