ભાદરવો ભરપૂર

પેલી પ્રણાલીગત કહેવત છે કે ભાદરવો ભરપૂર…. તો આજે વહેલી પરોઢથીજ ટંકારીઆ ગામ ના આકાશમાં કાળા ડીબાંગ વાદળોનો જમાવડો થઇ ગયો હતો અને સવારે ૮ વાગ્યાના સુમારથી વાદળોના ગડગડાટથી વરસાદ પડવાનો શરુ થઇ થઇ ગયો છે. વાતાવરણ આહલાદક થઇ જવા પામ્યું છે. છેલ્લા ૩ દિવસથી વાતાવરણમાં આંતરા-ચિત્રાની અસહ્ય ગરમી હોવાથી આ વરસાદના આહલાદક વાતાવરણે લોકોને ખુશ કરી દીધા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*