Public Notice

આથી ગ્રામ પંચાયત ના તાબા માં આવતા તમામ ભાઈ અને બહેનો ને જણાવવાનું કે હાલ નવા ચૂંટણી કાર્ડ કાઢવા તથા ચૂંટણી કાર્ડ માં નામ. સરનામું તથા અન્ય સુધારા કરવા તથા મૃત્યુ થયેલ નું નામ કમી કરાવવાનું લગ્ન થયેલ દીકરી ઓના ચૂંટણી કાર્ડ તેમના સાસરી માં ફેરબદલી કરવાનું તથા ચૂંટણી કાર્ડ સાથે આધાર કાર્ડ નો નંબર લિંક કરાવવાનો કાર્યક્રમ રવિવારે દરેક બુથ ઉપર બી એલ ઓ સાહેબ બેસે છે ત્યાં જઈ ને આ કાર્ય કરાવવાનું રહેશે તો હજુ બે રવિવાર બી એલ ઑ પોતાના બુથ પર બેસવા ના છે તો દરેક ચૂંટણી કાર્ડ ધરાવતા ભાઈઓ બહેનો આ કાર્ય જલદી થી પૂરા કરી લેવા બી એલ ઓ તથા ટંકારિયા ગ્રામ પંચાયત તરફ થી જાણ કરવા માં આવેછે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*