ટંકારીઆ માં ગટર અને બ્લોક પેવિંગ કામ સંપન્ન થયું

ટંકારીઆ ગામ માં વિકાસના કામો પૈકી રખડા સ્ટ્રીટ [વૈરાગી યુસુફભાઇ વાળું ફળિયું] તથા ગોલવાડ સ્ટ્રીટ તથા ઉસ્માનભાઈ લાલનના ઘરેથી મિશન સ્કૂલને જોડતો રસ્તા પર બ્લોક પેવિંગ અને ગટર નું કામ સંપન્ન થયું છે. જે બદલ ત્યાંના રહીશોએ હાલના કાર્યકારી સરપંચ મુમતાઝબેન ઉસ્માન લાલન તથા પંચાયત નો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*