ખરી મેદાન પ્રગતિના પંથે

ટંકારીઆ ગામ એટલે સમગ્ર ગુજરાત ના  ક્રિકેટ ખેલાડીઓ માટે રમવાની ઝંખના ખેવતું ગામ. આમાં વળી ખરી નું મેદાન એટલે બસ એની વાત જ ના પૂછો. આ મેદાન પર ખેલાડીઓ માટે ડ્રેસિંગ રૂમો બનવા તરફ આગળ ધપી રહ્યું છે. જેનું કામ પુરજોર  માં ચાલી રહ્યું છે. બસ હવે થોડા દિવસોમાં આ રૂમો બની જશે. પુરજોર માં ચાલતા આ કામ ના ચિત્રો આપ નિહાળી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*