1 5 6 7

ઈગ્લેડ માં રહી માતૃભાષા ગુજરાતી ને જીવતી રાખવા પ્રયત્નો કરતા ગુજરાતી ગીલ્ડ ના સભ્યો ને વહોરા પટેલો ની દશા અને દીશા બુક લખવા બદલ ઓનર ઓફ એચીવમેન્ટ

image image image image

આજ રોજ ટંકારીઆ મદ્રસ્સા એ મુસ્તુફાઈય્યાહ ના  તાલિબે ઇલ્મો  ને કુરાન શરીફ તથા કિતાબો કે ચોમાસા દરમ્યાન વરસાદ માં ભીના ના થઇ જાય તે માટે ટંકારીઆ ગામ ની દિન નું કામ કરતી  “રૂહાની પયગામ” સંસ્થાના સ્થાપક મોહમદ ભાઈ ટંકારવી તરફથી બેગ તમામ તાલીમે ઇલ્મો ને ભેટ કરાઈ હતી.  

IMG-20160801-WA0006 IMG-20160801-WA0007 IMG-20160801-WA0008 IMG-20160801-WA0009 IMG-20160801-WA0010 IMG-20160801-WA0011

1 5 6 7