મેઘો ભરૂચ જિલ્લા પર રિસાયો

સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઇ ચુક્યો છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત સુધી મેઘાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઇ ચુકી છે. ત્યાં છેલ્લા ૩ દિવસથી મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પરંતુ ભરૂચ જિલ્લો ખેતી લાયક વરસાદ થી હજુ સુધી વંચિત છે. અલ્લાહની મરજી ……….. અસહ્ય બફારાનો સામનો લોકો કરી રહ્યા છે અને ગરમીનો પ્રકોપ હજુ પણ ઓછો થયો નથી. પાક પરવરદિગારથી દુઆ છે કે, યાઅલ્લાહ……….. નબીએ પાક સલ્લલ્લાહો અલય્હે વસલ્લમના સદકામાં તું તારી રહેમતની બારીશ અમો ગુનેહગારો પર નાઝીલ કરી તારા બંદાઓને તારી રહેમતથી ભીંજવી દે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*