માંહે જિલ્હજ્જ ના ચાંદ વિશે

ગુરુવારે સાંજે વાદળોના જમાવડાને કારણે સમગ્ર પંથકમાં માંહે જિલ્હજ્જ નો ચાંદ નજરે આવ્યો ના હતો. પરંતુ કચ્છ વિસ્તારમાં ચાંદ નજરે પડ્યો હોવાની માહિતી મળતા ગુજરાત ચાંદ કમિટીના જીમ્મેદારો ત્યાં જઈ શરઈ ગવાહી મેળવતા ગુજરાત ચાંદ કમિટીએ માંહે જિલ્હજ્જ નો પ્રથમ ચાંદ તારીખ ૦૧ જુલાઈ નો રોજ ગણવામાં આવશે એમ જાહેર કર્યું છે. જે કારણે બકરી ઈદ તારીખ ૧૦ જુલાઈ ને રવિવારના રોજ મનાવવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*