ટંકારીઆ ગામનું ગૌરવ

આપણા ગામના વેવલી મુજિબુર્રહમાન મુસ્તાક ના પત્ની નામે નફીસાબેને ઇતિહાસ ના વિષયમાં પી.એચ.ડી. કરી હતી. જેમનો પદવી સમારંભ ગતરોજ વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સીટી સુરત ખાતે યોજાયો હતો. ડો. નફીસાબેન ને પદવી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ ક્રિકેટર કપિલદેવ ના હસ્તે આપવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*