Please let us know who is in the photo below, that we think was taken around 1988-89, by adding a comment.

1597540_657842764261929_221706866_o

Thanks to Rizwana, Mukhtar Lariya, Liyakat Patel (son of 38 – Mohmed Sahib Manubarwala), Mustak Hira, Hafiza Kamboli and others who have identified the following:

5 – Gulam Khoda
6 – Mr Dabgar

8 – Mr Diwan Hingallawala
9 – Aziz Boda
10 – JavidHussain Suleman Daula

12 – Late Husaini Sahib
13 – Zaheer
14 – Mr Halalat

20 – Son of Abdul Sattar Nagiya
21 – Saeed Bora

28 – Yakub Sahib Valanwala (Drawing Teacher)
29 – Ismail Sahib Hira
30 – Saeed Sahib Bapuji
31 – Bhim Sahib
32 – Vali Sahib Parkhetwala
33 – Bashir Sahib Ikharwala
34 – Aziz Sahib Ikharwala
35 – Gulam Sahib Hingallawala
36 – Mohmed Sahib Luwarawala (Head Master)
37 – Ahmed Sahib Lotiya
38 – Mohmed Sahib Manubarwala
39 – DD Varkan
40 – Ismail Sahib Haldarwawala
41 – Javid Master Bhuta
42 – Late V H Kanunga Sahib
43 – Thakor Sahib (Librarian)
44 – Shaikh Sahib Rajpiplawala
45 – I S Patel
46 – Ayyub Sahib Rakhda
47 – Farzana Lariya
48 – Samim Lalan

50 – Nazema Abhli

52 – Rabiya Pura Khoda (now at Bharuch)
53 – Farzana Abhli.

58 – Sajeda Lotiya (wife of Mustak Hira)

60 – Memuna Lotiya (wife of Arif Bapuji)