ધોમધખતા તાપમાં રમઝાનશરીફ ના રોઝા પરિપૂર્ણ થયા બાદ આવતા મુસલમાનોનો પવિત્ર તહેવાર ઈદુલફીતર ની ઉજવણી ટંકારીઆ તથા પંથકમાં એકદમ સાદગીપૂર્વક મનાવવામાં આવી હતી. કોરોના વાઇરસની હાડમારીને લઈને સરકારના આદેશ અનુસાર તમામ લોકોએ ઈદ ની વૈકલ્પિક નમાજ ઘરોમાં જ અદા કરી હતી અને સોસીઅલ ડીસ્ટન્ટ જાળવીને એકબીજાને ઈદ ની મુબારકબાદી આપતા લોકો નજરે પડ્યા હતા. લોકોએ લગભગ ગળે મળવાનું તારયું હતું. હાલના સંજોગોને લઈને અમોએ રમઝાન શરીફની ટંકારીઆ ગામની રોનક તથા ઈદના ફોટો આ વખતે અપલોડ કરવાનું તારયું છે જે બદલ ક્ષમા ચાહિયે છીએ.

રમઝાનુલ મુબારક અલવિદા થઇ ગયો છે. માંહે શવ્વાલ નો ચાંદ નજરે આવી ગયો છે. બરકતવંતા દિવસો સમાપ્ત થઇ ગયા છે. કોરોના વાઇરસની મહામારીને લઈને તથા સરકારના ફરમાન અનુસાર ઈદ ની નમાજ વૈકલ્પિક રીતે ઘરોમાં જ અદા કરવામાં આવશે. તમામ બિરાદરો ભારે હૃદય સાથે ઈદ ની વૈકલ્પિક નમાજ ઘરોમાં જ પઢશે. ખેર અલ્લાહ ની મરજી. ચાલુ રમઝાન માસ માં લોકોએ પોતાના ઘરોમાંજ તરાવીહ તથા પાંચે સમયની નમાજ અદા કરી હતી. આ પણ એક લ્હાવોજ હતો કેમકે આગળના સમયમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ કદાચ ના પણ ઉદ્દભવે. મસ્જિદો માં નિયમોસર લોકો જ નમાજ પઢતા હતા અને મસ્જિદોની રોનક જાણે છીનવાઈ ગઈ હતી. દરેક ઘર નમાજો અને બંદગીથી આબાદ જણાતા હતા. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એ દરેક ઘરોને આબાદ કરી દીધા હતા. અલ્લાહ તમામ લોકોની બંદગી કબૂલ ફરમાવે. આ સાથે તમામ બિરાદરોને હૃદયના ખૂણા માંથી ઈદ ની મુબારકબાદ પેશ કરીએ છીએ.

Towards the end of an excellent Khutbah (sermon), Sheikh Humaid, Imam of Masjid al-Haram in Makkah, said [25:58]:

“Dear Muslims, you should rejoice with this Eid (festival) of yours. I pray that it is a time of many blessings and that Allah accepts your acts of obedience. Remember to smile, be happy and spread happiness among yourselves, your families and your Muslim brothers. Eid is an occasion of delight for those who put smiles on the faces of the needy and bring joy to the ailing and suffering.”

“Dear Muslims, Eid is also a priceless opportunity for people to purify their hearts towards one another and rectify things between themselves. It is a time to wash away the grime of spite, malice and stored-up enmity.”

“Furthermore, social media and the groups created by relatives, friends and people of shared interests provide an effective platform for spreading kind words, circulating beneficial statements, making others happy, kindly asking how others are doing and expressing joy to each other in ways that are permissible.”

Full transcript of English translation: Eid Al Fitr Khutbah Makkah 1441 (2020) [PDF file]

માંહે રમઝાન શરીફનો બરકતવંતો મહિનો અલ્લાહના ફઝલો કરમથી આપણને નસીબવંતો થયો અને તેના નિર્ધારિત સમયે પરિપૂર્ણ પણ થઇ ગયો. અને અલ્લાહના વાયદા પ્રમાણે ઈદુલ ફિત્ર નો ખુશીનો દિવસ પણ અર્પણ કર્યો. તો આ ખુશીના દિવસે આજે ઈદ મનlવતા તમામ દર્શકમિત્રોને “ઈદુલ ફિત્ર” ની મુબારક્બાદીઓ પેશ કરીએ છીએ. સમગ્ર વિશ્વ આજે કોરોના વાઇરસની મહામારી માંથી પસાર થઇ રહ્યું છે. તો આ થકી તમામને સમગ્ર માનવજાતની આ મહામારીથી હિફાઝતની દુઆ ગુજારવાની અપીલ કરીએ છે. અત્રે યાદ અપાવવું જરૂરી છે કે ટંકારીઆ તથા સમગ્ર ભારતમાં ઈદુલ ફિત્ર તારીખ ૨૫ મી ના સોમવારના દિવસે મનાવવામાં આવશે. અલ્લાહ ની બારગાહમાં દુઆ છે કે અલ્લાહ આપણા તમામના રોઝાઓ, ઈબાદતો, ઝિક્ર અસગાર, ઝકાત, સદકાત તથા તમામ પ્રકારની ચેરિટી કબૂલો મકબુલ ફરમાવે. આમીન