ઈદ મુબારક

માંહે રમઝાન શરીફનો બરકતવંતો મહિનો અલ્લાહના ફઝલો કરમથી આપણને નસીબવંતો થયો અને તેના નિર્ધારિત સમયે પરિપૂર્ણ પણ થઇ ગયો. અને અલ્લાહના વાયદા પ્રમાણે ઈદુલ ફિત્ર નો ખુશીનો દિવસ પણ અર્પણ કર્યો. તો આ ખુશીના દિવસે આજે ઈદ મનlવતા તમામ દર્શકમિત્રોને “ઈદુલ ફિત્ર” ની મુબારક્બાદીઓ પેશ કરીએ છીએ. સમગ્ર વિશ્વ આજે કોરોના વાઇરસની મહામારી માંથી પસાર થઇ રહ્યું છે. તો આ થકી તમામને સમગ્ર માનવજાતની આ મહામારીથી હિફાઝતની દુઆ ગુજારવાની અપીલ કરીએ છે. અત્રે યાદ અપાવવું જરૂરી છે કે ટંકારીઆ તથા સમગ્ર ભારતમાં ઈદુલ ફિત્ર તારીખ ૨૫ મી ના સોમવારના દિવસે મનાવવામાં આવશે. અલ્લાહ ની બારગાહમાં દુઆ છે કે અલ્લાહ આપણા તમામના રોઝાઓ, ઈબાદતો, ઝિક્ર અસગાર, ઝકાત, સદકાત તથા તમામ પ્રકારની ચેરિટી કબૂલો મકબુલ ફરમાવે. આમીન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*