1 2 3 7

સવારથી પડી રહેલા સતત વરસાદ ને પગલે સીતપોણ કાઁશ તથા તળાવ ઓવરફ્લો થવાની અણી પર. ગમેત્યારે છલકાઈ જાય તો પાદર માં પાણી ભરાવાની શક્યતા. પાદરમાં દુકાન ધારકોની ચાંપતી નઝર. દુકાનદારોને સતર્ક રહેવા અપીલ.

અલ્લાહ ના ફઝલો કરમથી ટંકારીઆ નગર સહીત સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લામાં રહેમતભર્યો વરસાદ થઇ રહ્યો છે. આ સાર્વત્રિક વરસાદ કોઈ પણ પ્રકારના તોફાન વગર એકદમ શાંત રીતે ટીપ ટીપ રણકાર સાથે સવારથી વરસી રહ્યો છે. વાતાવરણ????? એકદમ આહલાદક થઇ ગયું છે. ગરમી, બફારા વગેરેથી નગરજનોને એકદમ રાહત થઇ ગઈ છે. નગરજનો ઘરે તથા પાદરમાં બેસી વરસાદની મજા માણી રહ્યા છે. ચાઇ ની દુકાનો પર લોકો ચાઇ ની ચુસ્કી લેતા નજરે પડે છે. ગોટા તથા ભજીયા વાળાઓને તડાકો પડ્યો છે. જોકે સુરત, ડાંગ, વાપી, વલસાડ તરફ જળબમ્બાકાર ની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. નદીઓ અને ડેમો છલકાઈ ગયા છે.

Our Tankaria daughter Dr. nasreen bha D/O Gulam Bha awarded masters in public health by Indian Institute of Public Health Gandhinager. She has prepared her thesis on validation of TeCHO+ program which is launched by state govt of Gujarat for batter implementation of program all over Gujarat.

માશા અલ્લાહ હુજજાજોનો કાફલો મદીના શરીફ માં પહોંચી ગયો છે. મદીના શરીફની ફીઝાઓનો લુત્ફ હુજજાજો ઉઠાવી રહ્યા છે. અલ્લાહ તેમની સફર ને કબૂલ મકબુલ કરે.

Our Gujarati community migrated to Canada more than 2 decades ago. While community grew at steady pace in first decade, a huge spike in migration occurred in last decade with hundreds of students and highly skilled migrants moved to Canada with majority of them choosing Toronto as their new home.

Taking in consideration of current trend and the need of the future generations, our Gujarati Canadians have initated “Council of Canadian Gujaratis” with wide range of goals but primary emphasis on education to ensure every talent within community has suppport (including financial) and framework in place to reach their full potential. This unique initiative will not only benefit individuals but will work in favor of wider benefits to community in Canada.

Huge applaud to all involved for their efforts and Many congratulations to our Canadian community…

1 2 3 7