રહેમત ની હેલી

અલ્લાહ ના ફઝલો કરમથી ટંકારીઆ નગર સહીત સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લામાં રહેમતભર્યો વરસાદ થઇ રહ્યો છે. આ સાર્વત્રિક વરસાદ કોઈ પણ પ્રકારના તોફાન વગર એકદમ શાંત રીતે ટીપ ટીપ રણકાર સાથે સવારથી વરસી રહ્યો છે. વાતાવરણ????? એકદમ આહલાદક થઇ ગયું છે. ગરમી, બફારા વગેરેથી નગરજનોને એકદમ રાહત થઇ ગઈ છે. નગરજનો ઘરે તથા પાદરમાં બેસી વરસાદની મજા માણી રહ્યા છે. ચાઇ ની દુકાનો પર લોકો ચાઇ ની ચુસ્કી લેતા નજરે પડે છે. ગોટા તથા ભજીયા વાળાઓને તડાકો પડ્યો છે. જોકે સુરત, ડાંગ, વાપી, વલસાડ તરફ જળબમ્બાકાર ની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. નદીઓ અને ડેમો છલકાઈ ગયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*