આજે મગરીબ ની નમાજ બાદ ટંકારીઆ માં ભારે વરસાદ થતા ગરમી અને બફારામાં ભારે રાહત થઇ ગઈ છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડ્યો હતો જેને કારણે હાલમાંજ વાવણી કરેલ પાક ને ઘણો ફાયદો થઇ જશે.