મફત આંખ તપાસ તેમજ ઓપરેશન કેમ્પ

ખુશ ખબર
મફત આંખ તપાસ તેમજ ઓપરેશન કેમ્પ
મોહદ્દીસે આઝમ મિશન ટંકારીઆ બ્રાંચ તેમજ શંકર આંખની હોસ્પિટલ – મોગર ના સંયુક્ત ઉપક્રમે તારીખ 18/9/2016 ના રવિવાર ના દિવસે સવારે 9;00 થી 1;00 કલાકે મોતિયાનું ઓપરેશન તેમજ છારી (એક પ્રકાર નો આંખ નો રોગ ) કાઢવા માટેનો કેમ્પ મોહદ્દીસે હાઈ સ્કૂલ માં રાખવામાં આવ્યો છે. તો લાભ લેવા ઇચ્છુક લોકો પોતાના નામ નીચે જણાવેલ નંબરો પર નોંધાવી દેશો.
02642 270592.
99048 51039.
94285 88016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*