હિજરી સન ૧૪૪૧ મુબારક

માંહે મુહર્રમ નો ચાંદ આજે નજરે આવી ગયો છે. તમામ ને હિજરી નવા વર્ષ ૧૪૪૧ ની મુબારકબાદી. અલ્લાહ જલ્લેશાનહુ આ નવું વર્ષ તમામ મુસલમાનો માટે ખૈરો બરકત વારુ અને તમામ મુસીબતો થી હિફાઝત વારુ બનાવે, આફિયાટ વારુ બનાવે અને તમામ મુસલમાનોને તેના અમાન માં રાખે. યવમે આશુરા ૧૦ સપ્ટેમ્બર ના મંગળવારના રોજ મનાવવામાં આવશે. તથા જામા મસ્જિદ અને મસ્જીદે મુસ્તુફાઈય્યા ટંકારીઆ માં આજથી દશ દિવસ સુધી શોહદાએ કરબલા ની શાનમાં તકરીરનો પ્રોગ્રામ બાદ નમાજે ઈશા રાખવામાં આવ્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*