મદદ માટે અપીલ

મૂળ ટંકારીઆ ના અને વડોદરા સ્થાયી થયેલા મુબારક પટેલ ઉર્ફે કાકુજી કે જેઓ વડોદરા ખાતે એપાર્ટમેન્ટ ની ચોકીદારી કરી પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેમના પુત્ર નામે તૌસીફ કે જેની ઉમર આશરે ૩૩ વર્ષ ની છે તેમને ગળા, છાતી, તથા કમર ના ભાગે કૅન્સર નું નિદાન થતા તથા સંકુચિત આવક ને લઈને કેન્સર ની બીમારી માં પહોંચી વળાતું ના હોવાથી મદદ ની અપીલ આ માધ્યમ થકી કરવામાં આવે છે. અગર આપ મદદ કરવા ઇચ્છુક હોય તો આપ આપણી કોઈ પણ પ્રકારની રકમ તૌસીફ ના મામા સસરા યુનુસ ગોદર ઉર્ફે વાય. એમ. પટેલ ને મોકલી શકો છો. વધુ માહિતી માટે તેમનો સંપર્ક નંબર ૯૯૨૪૨ ૨૯૫૫૧ પર સંપર્ક કરી શકો છો. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*