પરીએજ ગામે રાત્રી ક્રિકેટ ની ફાઇનલ મેચ રમાઈ

આપણા ગામના અબ્દુલ કામથી ના નેતૃત્વમાં પરીએજ ખાતે રાત્રી ક્રિકેટ નો સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*