અડોલ રોડ ઉપર ટંકારીયા ગામે માસ્તર પાર્ક ની ગટર નું કામ 14માં નાણાપંચની ગ્રાન્ટમાંથી સરપંચ શ્રી mumtaz બહેન તથા સભ્યશ્રી સલીમભાઈ ઉમતા તથા મુબારક ઘોરી વાલા ની મહેનત થી ઘણા વર્ષો બાદ ચાલુ કરવામાં આવેલ છે કામનું ખાત મુર્હત સ્થાનિક રહીશોમાં ખુશીની લહેર ફેલાઇ જવા પામેલ છે. આપણા ગામમાં છેવાડા ઓ ની સોસાયટીમાં પાણીની તકલીફ હતી તે તકલીફને દૂર કરવા માટે તેમજ ગામમાં પાણી સમયસર પ્રેશરથી મળી રહે તે માટે સરપંચ શ્રી ને ગામ સભ્યોના સહયોગથી ગામના સખી દાતાઓ ઓ ની મદદથી 20H.P ની મોટી મોટર સબમર્સીબલ પંપ નવો (48000rs.) બેસાડવામાં આવેલ છે ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ હવે પછી પાણીની તંગી પડશે નહીં.. આમાં ૩૫ હજાર રૂપિયા સોયબ રુસ્તમ ગોદર તરફથી તેમના ફાધરના સવાબ માટે આપેલ છે… તેમજ બાકી ની ઘટતી રકમ બિલાલ ભાઈ લાલન… ઉસ્માનભાઈ લાલન …સલીમભાઈ ઉમતા… મુસ્તુફા ભાઈ ખોડા …મુબારક ઘોરીવાલા … ઈકબાલભાઈ સાપા… બાજીભાઈ લખા… તથા યાસીનભાઈ શંભુ… bha hafaji.. sadik bhai lalan …yakub bhai baseri…તરફથી ઉમેરવામાં આવેલ છે.. અલ્લા પાક મરહુમો ની મગફિરત કરે ને સખી દાતાઓ ની રોજીમાં બરકત અતા ફરમાવે Ameen….

માંહે રબીઉલ અવ્વલ નો મહિનો આજથી શરુ થઇ ગયો છે અને ટંકારીઆ કસ્બાની ગલીઓ તેમજ મસ્જિદો ડેકોરેટિવ લાઈટિંગ થી ઝગમગી ઉઠી છે. જમા મસ્જિદ અને મુખ્ય બઝારમાં સજાવટનું કામ અમીન કડા અને તેમની ટિમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને પાદરની મસ્જિદ તથા પાદરમાં સર્કલથી લઈને મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સુધીનું રંગબેરંગી લાઈટોનું ડેકોરેશન સુથાર સ્ટ્રીટ ના નવયુવાનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

The month of Rabiul Awwal has started from today and the streets of Tankaria town as well as the mosques are light up with decorative lighting. The Jama Masjid and the main bazaar were decorated by Amin Kada and his team, and the colorful lights from the circle in the Padar to the main entrance were done by the youth of Suthar Street.

It is with overwhelming joy and felicity that Gujarat Chand Committee announce the sighting of the Hilal signalling the commencement of the blessed month of Rabiul Awwal 1442, wherein Almighty Allah bestowed His greatest bounty upon creation with the birth of His most Sublime, Most Beloved, Most Exemplary, Most Revered, Most Beautiful creation, our Master and August Prophet Muhammad Mustafa (may choicest blessings and peace be upon him) Congratulations and Mubarak to all on occasion of Mawlidun Nabi. May Almighty Allah through the Waseela of His Beloved Muhammad (peace and blessings be upon him) grant you and your families peace, tranquility and success in all your endeavors. From the first date of Rabiul Awwal to the 12th of date of Rabiul Awwal, Bayaan program organized after Isha prayer in Jam Masjid Tankaria and Masjid e Mustufaiyyah, Mota Padar, Tankaria.