1 2 3 8

કોરોના વાઇરસની મહામારી સાથે ગરમીનો આંક પણ ઉચ્ચ સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. સવારના પહોરથીજ ગરમી નો કહેર ચાલુ થઇ જાય છે. અને રમઝાન નો બા બરકત મહિનો પણ સાથે સાથે ચાલુ છે. વહેલી સવારેજ લોકો જરૂરિયાત પૂરતા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ લેવા માટે બહાર નીકળે છે અને ત્યારબાદ પોતાના ઘરોમાં કેદ થઇ જાય છે. અને બપોરના પહોરે માણસતો માણસ પણ જાનવરો પણ સલામત જગ્યાએ આશરો લઇ લે છે. લોક ડાઉન ના પગલે લોકો નમાજના સમયે પોતાની નમાજ ઘરોમાંજ અદા કરી લે છે. અને ઈબાદતો પોતાના ઘરોમાં જ કરે છે. અજબ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. અલ્લાહ સુબ્હાન વ તઆલા આસાની ફરમાવે અને આ કોરોના મહામારીથી સમગ્ર વિશ્વને મુક્તિ આપે અને રમઝાન શરીફમાં તમામને સબ્રે જમીલ અતા ફરમાવે.
ઘરે રહો……………… સલામત રહો.

‎إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Amina Bahen Kidi – wife of Late Musabhai Kidi mother of Shakeel (Tankaria) from Blackburn has passed away.

May اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى grant all the Marhooms complete forgiveness and elevate their stages in the Hereafter.

May اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى grant the family Sabroon Jameel.

‎آمِيْن يَارَبَّ الْعَالَمِي

મુંબઈમાં સ્થાયી થયેલા ચેતનભાઈ ફ્રેમવાલા વર્ષોથી મુંબઈ ખાતે સાહિત્યિક સેવા કરી રહ્યા છે. તેઓ દ્વારા આયોજિત “ધબકાર ગઝલ સ્પર્ધા – ૨૦૨૦” માં સુંદર શે’ર ની શ્રેણીમાં આપણા ગામના મુબારકસાહેબ ઘોડીવાળા નો શે’ર પ્રથમ સ્થાને રહ્યો હતો. જે બદલ મુબારકસાહેબને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ.

1 2 3 8