ટંકારીઆ નું ગૌરવ

મુંબઈમાં સ્થાયી થયેલા ચેતનભાઈ ફ્રેમવાલા વર્ષોથી મુંબઈ ખાતે સાહિત્યિક સેવા કરી રહ્યા છે. તેઓ દ્વારા આયોજિત “ધબકાર ગઝલ સ્પર્ધા – ૨૦૨૦” માં સુંદર શે’ર ની શ્રેણીમાં આપણા ગામના મુબારકસાહેબ ઘોડીવાળા નો શે’ર પ્રથમ સ્થાને રહ્યો હતો. જે બદલ મુબારકસાહેબને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*