સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ટંકારીઆ આયોજિત વિન્ટર ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ તેના પ્રથમ રાઉન્ડ ની મેચો રમાડી રહી છે ત્યારે ક્રિકેટ ફીવર તેની ચરમસીમાએ છે. ટુર્નામેન્ટ સરસ અને વ્યવસ્થિત આયોજનબધ્ધ રમાદાય રહેલ છે. આજની મેચ ના કેટલાક પિક્ચર તમે જોઈ શકો છો.

“AKRAM” Son of Ishaq Suleman Sapa have finished his Master degree [M.Sc.] from Sardar Patel University Vallabh vidyanagar. Many many congratulations to Akram on earning your master degree. It is also proud to say that Mr. Akram is master in Karate championship, he is black belt holder in karate.

Vohra Voice UK (VVUK- a non-profit organization by our Vohra brothers in UK), an organization which is formed with the intent to bring Vohra community from across the Globe on to one platform and bring awareness as well as work toward the solution for many social issues that we currently face. Organization is aiming to bring core projects in near future that can immensely help our community. Part of this effort has brought our community with “Vohra Matrimonial UK”.


For parents, one of their biggest worry is that their child finds right partner and with whom their child can spend rest of his/her life in best possible way. VVUK is taking a step in this area by providing a matrimonial platform where thorough process and wetting allows both parties to safely communicate and find right life partner. The service which was launched last week will be provided to all Vohra community in UK free of charge.

Many Thanks to the VVUK team and all who are involved in this noble effort. We hope that our community benefits from this and we can have many more projects in the coming future.