ભરૂચ તાલુકાના પાલેજ – ટંકારીઆ રોડ પર આવેલ નયનરમ્ય સાલ્યા હોસ્પિટલ ખાતે ટ્રાયકલર હોસ્પિટલ તથા કાદરી ક્લિનિક ના સંયુક્ત ઉપક્રમે નિઃશુલ્ક સર્વરોગ નિદાન શિબિર યોજાઈ હતી. જેમાં પાલેજ તથા આસપાસના પંથકના ગામોના ગરીબ વર્ગના દદીઁઓએ બહોળા પ્રમાણમાં લાભ લીધો હતો. આ સર્વરોગ નિદાન શિબિરમાં નિષ્ણાંત તબીબ ડો. મહેશ બશરગે, ડો. મોહસીન રખડા ટંકારીયાવાળા તેમજ અન્ય તબીબોએ તબીબી સેવાઓ પુરી પાડી હતી. આ શિબિરમાં અંદાજે ૨૫૦ જેટલા દદીઁઓએ લાભ લીધો હતો. આ શિબિરને સફળ બનાવવા માટે પારસ મેડિકલ સ્ટોર ના ફૈઝલ પટેલે ભારે જહેમત ઉઠાવી સફળ બનાવી હતી.

Zuber Abbas Dhilya passed away……… Inna lillahe wainna ilayhe rajeun. His Namaj e janaja will be held at Hashamshah [RA] graveyard after Isha prayer. May ALLAH [SWT] grant him a place in Jannatul firdaush. Ameen. Zuber suffered serious head injuries when his bike got into an accident with a truck near Hingalla Chowkdi.