1 2 3 8

ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ ધો. ૧૨ [એચ. એસ. સી.]  સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આજે જાહેર થયું હતું. જેમાં ટંકારીઆ હાઈસ્કૂલે ૯૨.૭૦% પરિણામ પ્રાપ્ત કરેલ છે. શાળાના કુલ ૧૩૭ વિદ્યાર્થીઓ પૈકી ૧૨૭ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. ધોરણ ૧૨ કોમર્સ નું ૯૮.૪૧% તથા ધોરણ ૧૨ આર્ટ્સ નું ૮૭.૮૪% પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યું છે.
શાળાની ડાહ્યા કૌશર હબીબ અને ફરત ફરહીનબાનુ ફારુકે ૭૫૦ માંથી ૬૨૨ ગન પ્રાપ્ત કરી ૯૮.૯૨ પરસેન્ટાઈલ રેન્ક સાથે પ્રથમ અને મુન્શી અફીફાહ મહમદ આરીફ તથા ગોટલી ફિરદૌસ ઈલ્યાસે ૯૮.૩૫ પરસેન્ટાઈલ રેન્ક સાથે દ્વિતીય તથા ઘોડીવાળા તલાટી ફાતિમા અબ્દુલે ૯૮.૨૧ પરસેન્ટાઈલ રેન્ક સાથે શાળામાં તૃતીયા સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે.
શાળાના માનદ મંત્રી અબ્દુલ્લાહ ભુતા, આચાર્ય ગુલામ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓને ખુબ ખુબ અભિનંદન પાઠવે છે.

Every year, in the month of Ramadan, Makki Masjid & Academy in Chicago holds daily Iftar program and invites all community members to participate. The Program brings together community members, volunteers, overseas students and new members to the thus creating an environment of inclusiveness and feel of being closer to family in this blessed month. Many thanks to Makki academy and it’s volunteers, and many other organizations who holds similar programs during this month.

આપણા ગામના અને ભરૂચ ખાતે રહેતા બાપુજી અબ્દુલ વલી ની છોકરી નામે અઝરા હાલમાં જાહેર થયેલ એસ.એસ.સી. ની પરીક્ષાના પરિણામ માં વી.સી.ટી. ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ ભરૂચ માંથી ૯૯.૮૬ પરસેન્ટાઈલ રેન્ક સાથે પાસ કરી ટંકારીઆ તથા સમાજ નું નામ રોશન કર્યું છે. અઝરા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં આગળ વધવાની ખેવના ધરાવે છે.

1 2 3 8