ઈદ મિલન સમારંભ લેસ્ટરમાં યોજાયો

ઇંગ્લેન્ડ સ્થિત લેસ્ટર શહેરમાં ટંકારવી ભાઈઓએ ઈદ મિલન સમારંભ યોજ્યો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ટંકારવી ભાઈ-બહેનોએ હાજરી આપી હતી. એકબીજાંઓએ વિચાર વમર્શ કરી ઈદની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

The Tankarvi brothers held an Eid Milan ceremony in the city of Leicester, England. A large number of Tankarvi brothers and sisters attended. They exchanged thoughts and wished each other Eid Mubarak.

Photo Courtesy : Salim Musa Varu from Leicester. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*