ટંકારિયા વેલ્ફેર સોસાયટી યુકે તરફથી એક અગત્યનો સંદેશ

ટંકારિયા વેલ્ફેર સોસાયટી યુકે
(ચેરિટી રજી. નંબર 290979)
એ નીચેની લોક કલ્યાણ યોજનાઓ માટે “બૈતુલમાલ” ના નામથી લોકફાળો (ચંદો) એકત્ર કરવાનું નક્કી કર્યું છે.

(૧) ટંકારીઆમાં હાલમાં ચાલતી બૈતુલમાલ સંસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવું. આ સંસ્થા અત્યારે ૧૦૦થી વધુ વિધવાઓ, યતીમ બાળકો, ત્યક્તાઓ અને જરૂરિયાતમંદ હકદાર લોકોને દર મહિને રૂ. ૧૦૦૦ (અંદાજે £9.00) આપે છે. તમારા દાનથી વધુ લાભાર્થીઓનો તેમાં ઉમેરો થઈ શકે અને લાભાર્થીઓને આપવામાં આવતી રકમમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.

(૨) બે-સહારા વૃદ્ધો, કમજોર લોકો, એકલા અટુલા લોકો, મોટી શારીરિક ખોડખાંપણ વાળા અને અત્યંત મજબૂર હોય એવા લોકો માટે “ડે કેર” સેવાઓ અથવા ડે સેન્ટર (દિવસ દરમિયાન તેઓની દેખરેખ રાખી શકાય એવા કેન્દ્રો) શરૂ કરવા.

(૩) જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે ગામમાં મફત ટિફિન સેવા શરૂ કરી ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાવાળું ભોજન પહોંચાડવું.

(૪) સશક્તિકરણ: સ્વરોજગાર યોજના દ્વારા લોકોને તેમનો પોતાનો નાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે સહાય કરવી. બહેનોને ગૃહ ઉદ્યોગ જેવાકે શિલાઇ મશીન, મેકઅપ કીટ, પાપડ, અચાર, અગરબત્તી, મીણબત્તી જેવી વસ્તુઓ બનાવવા માટે સાધનો આપી તેમના પ્રોડક્ટ/ઉત્પાદનને પ્રમોશન આપવું.

(૫) તમામ પ્રકારના દુન્યવી શિક્ષણ મેળવતા અને દિની ઇસ્લામિક તાલીમ મેળવતા તાલીમાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ સહાય આપવી. ગામના ત્રણ દારૂલ ઉલુમોના વિદ્યાર્થીઓ આગળ જીવનમાં વધુ કમાઇ શકે એવા હુન્નરો તેમને શીખવાડવા.

(૬) પાંચ વર્ષમાં લોકોને આત્મનિર્ભર બનાવી, ગામમાંથી ગરીબી દુર કરવાની ઝુંબેશ શરૂ કરવી.

(૭) મોટીવેશનલ સ્પીકર, પ્રોફેશનલ ગાઇડ લાઇન અને ઉચ્ચ કક્ષાની ફેકલ્ટીઓ દ્વારા માર્ગદર્શન/ટ્યુશન જેવા કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકવા.

(૮) કે. જી. ઇંગલિશ અને પ્રાથમિક શિક્ષણનો પાયો (ફાઉન્ડેશન) મજબૂત કરવા માટે પ્રયાસો શરૂ કરવા.

નોંઘ: યુ.કે.ના ડોનરો અહીં નીચે આપેલ બેન્કના ખાતામાં ડાયરેક્ટ અથવા લોકલ કમિટી મેમ્બરને દાન જમા કરાવી શકે છે.

Lloyds Bank
Sc 30-90-57
Ac 02025314
Name: Tankaria Welfare Society UK.
Reference: Baitul Maal

બીજા દેશ વિદેશના સખીદાતાઓ ટંકારિયા ગામમાં કોવિદ રોગચાળા વખતે સફળતાપૂર્વક કામ કરનાર અંજુમન દવાખાના અથવા મદની શીફાખાનામા “બયતુલ માલ” સંદર્ભથી રકમ જમા કરાવી શકે છે.

આપનો હકારાત્મક અભિપ્રાય આવકાર્ય છે. સફળતા માટે દુઆ કરશો.

Tankaria Welfare Society UK (Charity Reg. No. 290979) has decided to collect public contributions (donations) under the name of “Baitulmal” for the following public welfare schemes:

1. To support and expand the existing Baitulmal Institution in Tankaria, which currently provides financial assistance to over 100 widows, orphans, deserters, and those in need. Your donation can help increase the number of beneficiaries and the amount given to them.

2. To establish “day care” services or day centers for the elderly, frail individuals, lonely people, those with major physical disabilities, and those in extreme need. These centers will provide care and support during the day.

3. To provide tiffin to needy people with good quality of food.

4. To empower individuals by helping them start their own small businesses through Swarojgar Yojana. This includes providing tools such as sewing machines, makeup kits, papads, pickles, incense sticks, candles, etc., to support home-based industries.

5. To provide scholarship assistance to students pursuing worldly education as well as Islamic training. This includes teaching valuable skills to students in three Darul Ulums of the village, enabling them to have better opportunities in life.

6. To initiate a campaign to eradicate poverty from villages by promoting self-reliance within five years. The focus will be on empowering individuals and communities to become self-sufficient.

7. To implement programs such as mentoring, tutoring, and guidance by professional speakers and high-level faculties.

8. To strengthen the foundation of English and primary education, particularly in early childhood education.

Donations from UK donors can be directed or deposited to a local committee member in the following bank account:

Lloyds Bank
Sort Code: 30-90-57
Account Number: 02025314
Name: Tankaria Welfare Society UK
Reference: Baitul Maal

Your contribution will make a meaningful difference in the lives of those in need. Thank you for your support!

Message by :: Faruq Ughradar / Iqbal Dhoriwala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*