ઉર્સની ઉજવણી કરાઈ

ટંકારીઆ ગામની સીતપોણ તરફની સીમમાં આરામ ફરમાવી રહેલા તાજુદ્દીન બાબા ઉર્ફે પીર પોપટ (રહમતુલ્લાહ અલૈહ) નો વાર્ષિક ઉર્સ ગતરોજ સંપન્ન થયો હતો. સુથાર સ્ટ્રીટના તથા ગામના નવયુવાનોએ ભારે ઉત્સાહપૂર્વક આમાં રસ દાખવી ન્યાઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અકીદતમંદોએ ભારે ઉત્સાહથી ભાગ લઇ ફૈઝીયાબ થયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*