બારીવાલા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ પર આજે ફાઇનલ સંપન્ન થઇ

ગ્રીન લોન આચ્છાદિત ટર્ફ વિકેટ ધરાવતા બારીવાલા સ્પોર્ટ્સ ક્લબના મેદાન પર આજે ઇગલ જંબુસર અને આમોદ સ્ટાર વચ્ચે ફાઇનલ ક્રિકેટ મેચ રમાઈ હતી જેમાં ઇગલ જંબુસરનો ભવ્ય વિજય થયો હતો.

1 Comment on “બારીવાલા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ પર આજે ફાઇનલ સંપન્ન થઇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*