ટંકારીઆમાં નવરાત્રી પર્વ ઉજવાયો

આમ તો નવરાત્રીનો તહેવાર ગુજરાતી સમુદાયનો સાંસ્કૃતિક પર્વ તરીકે ઉજવાઈ રહ્યો છે. આસો માસ ની પ્રથમ નવ દિવસ ની રઢિયાળી રાત્રી દરમ્યાન આપણા ગામના આદિવાસીઓ નવરાત્રીના પર્વમાં ગરબે રમે છે. જે સંદર્ભે ટંકારીઆ ગામના આદિવાસી ભાઈ બહેનો દ્વારા પણ ગરબાનો મહિમા સાર્થક કરી નવ દિવસ ગરબાઓ યોજવામા આવ્યા હતા. અને આ ગરબાનો પર્વ એકદમ શાંતિપૂર્વક પરિપૂર્ણ થયો હતો. નીચેની તસ્વીરોમાં આપણા ગામના આદિવાસી ભાઈ-બહેનો ગરબાની રમઝટ માણતા નજરે પડે છે.

Thus Navratri festival is being celebrated as a cultural festival of Gujarati community. During the night of the first nine days of the month of Aaso, the Adivasi people of our village play Garba in the festival of Navratri. In this regard, the Adivasi brothers and sisters of Tankaria village also celebrated the glory of Garba and organized Garba for nine days. And this Garba festival was accomplished quite peacefully. In the following pictures, the Adivasi brothers and sisters of our village can be seen enjoying the  Garba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*