એક લટાર લીલાછમ વનવગડામાં

ચોમાસાની ઋતુ ચાલી રહી છે. વરસાદ મંદ મંદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે આપણા વનવગડામાં જાણે ધરતીએ લીલીછમ ચાદર ઓઢી હોય તેવું લાગે છે. ઢોર-ઢાખણ માટે પૂરતો લીલો ઘાસચારો તૈયાર થઇ ગયો છે. માણવા જેવા વનવગડામાં આજે એક લટાર મારવાનો અવસર સાંપડ્યો હતો અને કાળા ડિબાંગ વાદળો તળે થોડા મનમોહક ચિત્રો કેમેરામાં કંડારી આપણી સમક્ષ રજુ કરીએ છીએ. ગ્રામ્યજીવનને ઉજાગર કરવા, એની મીઠી યાદને હૈયે ભરવા આ ચિત્રો પૂરતા છે. 

Monsoon season is in full swing and the rain is coming down slowly. With that it seems as if the earth has spread a green sheet in our farms. As farms are blooming with lush greenery, sufficient fodder has been prepared for cattle and livestock.

I had a chance to take a walk in the farm and an opportunity to take some pictures. Here I would like to bring to you some amazing snaps of monsoon in Tankaria captured in my camera. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*