મારુ ગામ સ્વચ્છ ગામ

ટંકારીઆ ગામની નવસર્જન વિકાસ પેનલ દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત હાલમાં ૧૫માં નાણાપંચની તાલુકા કક્ષાની વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ગ્રાન્ટમાંથી તાલુકા સદસ્ય અબ્દુલ્લાહ ટેલર ની દરખાસ્તથી મંજુર થયેલ કચરા કલેક્શન માટે એક ટ્રેલર ના લોકાર્પણવિધિનો કાર્યક્રમ તા. ૮/૫/૨૩ ને સોમવારે ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી તથા તાલુકા સદસ્ય અબ્દુલ્લાહ ટેલરના હસ્તે કરવામાં આવ્યો હતો. આ તબક્કે ગ્રામ પંચાયત પરિવાર અબ્દુલ્લાહ ટેલરનો તમામ ગ્રામજનો વતી આભાર વ્યક્ત કરે છે. આ ટ્રેલર નાના પાદર કુમારશાળાની બાજુમાં પીપળા સ્ટ્રીટની સામેના ભાગે મુખ્ય રસ્તા પર કચરા કલેક્શન માટે મુકવામાં આવ્યું છે જેનો જેતે વિસ્તારના સ્થાનિકોએ લાભ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*