જાહેર આભાર

આથી ભડભાગ કબ્રસ્તાન કમિટી તથા ભડભાગને લગતા તમામ બંધુઓને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ભડભાગ કબ્રસ્તાનમાં દાખલ થતા જે ગળનાળું આવે છે તેની હાલત એકદમ બિસ્માર થઇ ગઈ હતી.. જેને તાત્કાલિક મરમ્મતની જરૂરિયાત હતી. મેં [ઝાકીરહુસેન ઇસ્માઇલ ઉમતા] ઝામ્બિયા સ્થિત આપણા ગામના સખીદાતા સિદ્દીક ઇબ્રાહિમ ઇપલીને આ બાબતે ધ્યાન દોરતા એમને મને આ કામ કરવાની સહમતી આપી તથા તેનો સંપૂર્ણ લીલ્લાહ ખર્ચ ઇપલી કુટુંબના તમામ મર્હૂમોના ઇસાલે સવાબ અર્થે સિદ્દીકે ઉપાડવા જણાવતા રમઝાનના પવિત્ર માસમાં ઈદ પહેલા આ કામ લગભગ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવ્યું. આ તબક્કે હું ઝાકીરહુસૈન ઉમતા તથા ભડભાગ કબ્રસ્તાન કમિટી તથા ભડભાગને લગતા તમામ લોકો તરફથી સિદ્દીક ઇપલીનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અલ્લાહ પાક આપને આનો અતિઉત્તમ બદલો બંને જહાંમાં અર્પે એવી અમારી દિલી દુઆઓ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*