ટંકારીઆ: ભરૂચ જિલ્લાનું આદર્શ ગામ.

“મારું ગામ મારો હીરો” અંતર્ગત સંદેશ TV ચેનલ પર આ કાર્યક્રમનું પ્રસારણ થશે.

આ કાર્યક્રમનું આજે સાંજે ૬:૦૦ કલાક પછી GTPL ચેનલ નં. ૨૬૮ પર અને બીજા બધા સર્વિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા પ્રસારણ થવાની સંભાવના છે. આ પ્રોગ્રામના TV પર પ્રસારણના ચોક્કસ સમય અંગે ચેનલ પાસેથી માહિતી કન્ફ્રર્મ થશે એટલે એની જાણકારી આપવામાં આવશે.

પત્રકાર/ રીપોર્ટર : વસીમ મલેક અને સંદેશ TV ચેનલની ટીમે આ કાર્યક્રમ માટે ટંકારીઆ ગામની ખાસ મુલાકાત લઈ પ્રગતિશીલ ટંકારીઆ ગામની પ્રગતિ અંગે તથા હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ ટંકારીઆ ગામના ઇતિહાસના પુસ્તક “ટંકારીઆ: ઇતિહાસની રોશનીમાં ” પુસ્તક અંગેની વિગતો ગ્રામજનો પાસેથી મેળવી હતી. આ રેકોર્ડિંગ કરેલ કાર્યક્રમનું સંદેશ TV ચેનલ પર પ્રસારણ થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*