ટંકારિયાનું ગૌરવ

આપણા ગામના ભુતા ફિરોઝ નો પુત્ર નામે મોહમ્મદઓસામા એ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પાવરલિફ્ટિંગ એસોસિએશન [એફિલેટેડ ઇન્ડિયન પાવરલિફ્ટિંગ ફેડરેશન] દ્વારા આયોજિત [મેન્સ જુનિયર] ગુજરાત પાવરલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશીપમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ત્રીજા ક્રમે રહી બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવી ગામનું તથા સમાજનું નામ રોશન કર્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*