સતત વરસી રહેલા વરસાદને પગલે ખેડૂતવર્ગ ચિંતાતુર

સમગ્ર ભરૂચ જિલ્લામાં ચોમાસાનો વરસાદ સતત ૧૦ દિવસથી એકધારો વરસી રહ્યો છે. જેને લીધે ખેડૂતો ખેતરોમાં સીઝનલ પાકો ની રોપણી કરી શક્યા નથી. અને ખેતરોમાં પણ પાણીનો ભરાવો થયો હોવાથી ખેડૂતોથી ખેતરોમાં જઈ શકાય તેમ નથી. અને ખેતરોમાં રોપણીની પ્રક્રિયા હજી પુરી પણ થઇ શકી નથી. દિવસ રાત સતત વરસી રહેલા વરસાદે ખેડૂતોને ચિંતામાં નાખી દીધા છે. તદુપરાંત વાતાવરણમાં અતિશય ભેજ હોવાને લીધે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર વર્તાઈ રહી છે. ઠેર ઠેર માંદગીમાં લોકો ગિરફ્તાર થઇ રહ્યા છે. જેમાં ખાસ કરીને શરદી, ખાંસી, તાવ નો લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા છે. દવાખાનાઓ દર્દીઓથી ઉભરાઈ રહ્યા છે. તથા માંખોના ઉપદ્રવને કારણે ઝાડા – ઉલટી ના કેસોમાં પણ અવિરત વધારો થઇ રહ્યાનું ડોક્ટરોનું નિવેદન છે. સતત વરસાદને પગલે સામાન્ય જનજીવન પર પણ અસર વર્તાઈ રહી છે. ગામ ટંકારીઆ એટલે ચા ની ચુસ્કીઓનું શોખીન, ચા ની હોટલો પર લોકો અદરક વાળી ચા ની ચુસ્કીઓ લેતા નજરે પડી રહ્યા છે. તથા ભજીયા સમોસા નો આસ્વાદ માણતા પણ નજરે પડ્યા છે. ખેડૂતોને પુછાતા તેઓ જણાવે છે કે આ મઘા નો વરસાદ છે અને મઘા માં આવોજ વરસાદ વરસે, જે પાછોતરી ખેતી માટે જીવતદાન સાબિત થાય છે. ખેર જે હોય તે………….. અલ્લાહ પાક રહેમ ફરમાવી ખેત ખલિયાનોને આબાદી બક્ષે. આમીન.

Monsoon rain has been pouring continuously for 10 consecutive days in the entire Bharuch district. Due to which the farmers could not plant seasonal crops in the fields. And since the fields are also flooded, farmers cannot go to the fields. And the process of planting in the fields has not been completed yet. Moreover, due to excessive humidity in the atmosphere, people’s health is also being affected. People are getting caught in sickness everywhere. In which symptoms of cold, cough, fever are especially seen. Hospitals are overflowing with patients. And doctors have stated that there is a constant increase in the cases of diarrhea and vomiting due to the pestilence. Normal life is also being affected due to continuous rains. Village Tankaria means tea sipping lover, people are seen sipping ginger tea at tea hotels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*