ઇસ્લામિક નવું વર્ષ મુબારક

આજે માહે મહોર્રમનો ચાંદ દેખાતા ઇસ્લામિક નવું વર્ષ ૧૪૪૪ શરુ થઇ ગયું છે. તદુપરાંત આજે ઈશાની નમાજ બાદથી ૧૦ દિવસ દરરોજ ઈશાની નમાજ બાદ શહિદાને કરબલા ની શાન માં જામા મસ્જિદ અને મસ્જીદે મુસ્તુફાઈય્યા માં બાયનોનો દૌર ચાલુ થશે. તો તમામ અકીદતમંદોને બયાનમાં હાજરી આપવા વિનંતી છે. ઇસ્લામિક નવું વર્ષ ૧૪૪૪ તમામને મુબારક.

Islamic New Year 1444 has started today with the sighting of the moon of Mahe Muharram. Moreover, from today after Isha prayer for 10 days after Isha prayer every day, a round of Bayan will be started in Jama Masjid and Masjid e Mustufaiyyah in honor of Shaheedane Karbala. So all believers are requested to attend Bayan. Happy Islamic New Year 1444 to all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*